ADVNOR ER ET SELSKAP I ADVNOR GROUP


Hva leverer ADVnor?
Et strukturert og målrettet program, ADVance-programmet, for raskt å øke verdien og optimalisere finansieringen i private selskaper.

Til hvem?
Vi arbeider sammen med eiere, styre og ledelsen hos våre kunder.

Hvordan?
Kombinasjonen av erfarne internasjonale ledere og en strukturert metodikk gjør at vi skaper merverdi i private selskaper. Vi følger selskapet gjennom hele prosessen, og vår kompensasjonsmodell sikrer at selskapet og ADVnor har felles mål.

Vår kompetanse og nettverk av ressurser gjør oss i stand til å legge strategiske og taktiske planer, optimalisere finansiering, fylle nøkkelroller, trene organisasjonen, spisse markedsbudskapet og å forbedre salgsprosesser og salgsresultater, leveranser og produktutviklingsprosesser for å møte de milepæler som skal til for å oppfylle selskapets mål og visjon.Programmet

Består av 3 klart definerte prosess
-faser.

Klikk her for mer...


Menneskene
ADVnor ledes av partnere med bred
nasjonal og internasjonal ledelses-
og styreerfaring med drift, virksomhetsutvikling
og verdiskaping som hovedfokus.


Klikk her for mer...