Eierkonferansen - vel blåst


Eierkonferansen 2011 gjennomført med stil


Eierkonferansen 2011 ble gjennomført som planlagt med dyktige og faglig tunge foredragsholdere fra Norsk næringsliv. Deltakelse fra eiere og ledere av et bredt spekter av selskaper gjorde at det i mingle pauser samt over lunch ble knyttet nye forbindelser som forhåpentlig også over tid gir verdi på mange plan.

Med foredragsholdere som;

John M. Lervik (CEO cXense, grunnlegger av FAST)
Ole Jacob Sunde (Eier, Formuesforvaltning, Styreleder Schibsted)
Geir Ove Kjesbu (Adm. Dir, Investinor)
Bjørn Skare (Managing Partner, ADVnor
Tor Malmo (Tidligere CEO Logica)
Tor I Berge (Tidligere CEO Bertel O Steen og Toyota AS)
Erik Fekete (Partner, Tenden Advokatfirma)
Odd Gleditsch d.y. (Partner, Tenden Advokatfirma, Styreleder Jotun)

Fikk konferanse deltakerne gode innspill rundt:

Bygge internasjonalt teknologi selskap mot oppkjøp
Hvordan verdier forvaltes
Verdidrivere og eieroppdrag
Praktiske erfaringer ved kjøp og salg av selskaper
Selskaper sett fra investorens side
Etablering av selskap i ukjent terreng
Langsiktighet i familieeiet selskap
Hvilken rolle advokaten kan ha i strategiske prosesser

ADVnor som sponsor og arrangør er veldig godt fornøyd med Eierkonferansen både innholdsmessig og konferansedeltakernes gode innspill og spørsmål til foredragsholderne. I tillegg positive tilbakemeldinger fra både foredragsholdere og konferansedeltaker gir oss lyst og energi til å opprettholde Eierkonferansen i årene fremover.

Tilbakemeldinger fra deltakere:

”Veldig bra levert, kommer tilbake ved neste anledning”
”Imponerende foredragsholdere, mange ”take aways” fra innleggene"
”Faglig påfyll uten kjøpepress….”
”Hvorfor har ingen tatt på seg oppgaven å arrangere en Eierkonferanse på disse premissene før?”

Vi retter en stor takk til foredragsholderne og ikke minst deltakerne for å skape rammen rundt årets Eierkonferanse, og håper å se alle igjen på neste arrangement!

ADVnor