Salsnes Filter AS solgt til kanadiske Trojan Technologies.


ADVnor har bistått Salsnes Filter AS i forbindelse med salget av selskapet til Trojan Technologies www.trojanuv.com. ADVnor har også vært rådgiver for Mallin VentureAS i forbindelse med deres første investering i Salsnes Filter AS i 2008. og vært strategisk rådgiver for Salsnes Filter AS i forbindelse med kapitaløkningen i 2008.

ADVnor’s bidrag i denne prosessen begynte med evaluering av investeringsmuligheten, forhandling i forbindelse med Mallin Ventuere’s første investering i selskapet og fortsatte med styrearbeid og strategisk bistand i Salsnes Filter AS. Prosjektet ble avsluttet med forhandlingene om aksjesalg gjennom høsten 2011 med kanadiske Trojan Technologies, som er en del av det amerikanske selskapet DNAHER (www.danaher.com NYSE: DHR) Hele prosjektet og forhandlingene ble ledet av ADVnor partner Fredrik Stange, frem til avtalen ble signert julaften 2011.

Vi takker aksjonærer og ledelse i Salsnes Filter AS for tilliten og for godt samarbeid om utvikling av selskapets verdi fram til dette nå kan realiseres i forbindelse med eierskiftet. Vi er også overbevist om at Salsnes Filter AS med Trojan som eier vil få en ny og bedre mulighet til videre vekst som del av et stort internasjonalt selskap med stor teknisk og markedsmessig kompetanse innenfor Salsnes Filter’s kjerneområde.

Link til pressemelding fra Trojan Technologies klikk her..

Link til artikkel på dn.no klikk her..