ADVnor invitert til å holde foredrag.


Vi er invitert til Næringsforeningen i Kristiansandsregionen for å holde foredrag om hvordan "Hvordan øke verdine av ditt selskap?" fredag 20 januar.

Vi vil belyse hva som er viktige verdidrivere i private selskaper og hva som skal til for å øke verdien i selskaper med fokus på verdidrivere med lav kostnad, lav risiko og høy påvirkning.

Når du har definert og valgt de riktige verdidriverne, kan du skape en solid plattform for å øke verdien av din bedrift samt gjøre den bedre for kundene og ansatte.

Bjørn Skare i ADVnor vil fortelle mer om hvordan man identifiserer verdidriverne og hvordan velge de riktge slik at verdiutviklingen i bedriften øker.

Link til mer informasjon klikk her..