ADVnor invitert som foredragsholder

i Drammen Næringslivsforening.