Ordfører Lene Conradi, næringssjef Morten Bastrup og direktør i Asker næringsråd Lars O. Nordal på besøk hos ADVnor.


Vi hadde gleden av å ha ordfører Lene Conradi, næringssjef Morten Bastrup og direktør i Asker næringsråd Lars O. Nordal på besøk hos oss. Besøket er et ledd i at de ønsker å møte det lokale næringsliv og få en forståelse av hva Asker selskaper tilbyr samt for å få en forståelse av hvordan det er å drive forretning i Asker.

Managing partner Bjørn Skare presenterte ADVnor, ADVance programmet, selskapets utvikling og grunner til lokalisering i Asker.

-Som selskap er vi godt fornøyd med Asker som lokalitet for våre aktiviteter. Enkel tilgang for forretningsforbindelser fra regionen, Norge og Europa. Med NSB og flytoget nærmest utenfor døren og en aktiv kommune som ønsker å legge ting til rette slik at selskaper kan vokse, opplever vi som positivt, sier Bjørn Skare.

-Først vil vi takke for et hyggelig møte med god informasjon. Det er åpenbart at ADVnor besitter masse kompetanse og ikke minst en stor grad av entusiasme og "trøkk. Videre tror både næringssjefen og ordføreren det er for få selskaper som benytter seg av den unike muligheten som ligger i å få en ekstern vurdering av topp kvalifiserte for å se på selskapets vekst- og verdimuligheter. Med den ekspertise dere samlet besitter i ADVnor så er mulighetene for å få til gode analyser og løsninger mange. Særlig evnen til å gå operativt inn imponerte i denne sammenhengen.

VI i ADVnor opplevde besøket som positivt særlig at både ordfører og næringssjefen i kommunen tar seg tid til bedriftsbesøk for å ta pulsen på Asker-bedrifter samt deres engasjement og forståelse for vår bedrift og næringsutvikling for kommunen generelt.

 

Morten Bastrup, Bjørn Skare, Lene Conradi og Lars O. Nordal.