Apotekforeningen:  En av tre resepter elektroniske


Informasjon fra eierne av en av våre kunder ADVnor er i prosess med:

E-resept er nå innført i 11 fylker, og over halvparten av landets 717 apotek har tatt systemet i bruk. Omtrent en tredjedel av alle resepter som ekspederes i apotekene er i dag elektroniske. I løpet av høsten tas også e-resept i bruk i Oslo og Akershus, og da vil antallet elektroniske resepter øke kraftig.

- E-resept bidrar til tryggere legemiddelbruk og gir økt pasientsikkerhet. Reseptene blir mer korrekt utfylt fordi lege, apotek og bandasjist på en enkel måte kan gjøre nytte av samme produktinformasjon fra Statens legemiddelverk. Med pasientens samtykke kan legen se hva andre leger har forskrevet og få beskjed når pasienten har fått utlevert noe fra apotek. Systemet vil også føre til reduksjon i antallet falske resepter, sier direktør for teknologi og ehelse, Terje Wistner i Apotekforeningen.

Les hele artikkelen her.....