ADVnor artikkel i Dagens Næringsliv bilag mai 2013