Acando kjøper e-vita


Acando kjøper e-vita og etablerer Norges største Oracle-miljø.

e-vita har hatt ADVnor som rådgiver siden 2008 for å planlegge og gjennomføre prosesser for verdiskaping i henhold til aksjonærenes og selskapets ambisjoner. ADVnor har jobbet tett med selskapets aksjonærer, vært aktive i styret og ledelsen for å sikre en god og trygg utvikling av selskapet. Selskapet har i denne perioden utviklet seg positivt på mange områder og har skapt løpende bedre resultater. ADVnor´s kunnskap og aktive involvering i prosessene har bevist at vi valgte riktige rådgivere for vårt selskap. Da vi som eiere ønsket å vurdere muligheten for verdirealisasjon gjennom salg, var det naturlig å velge ADVnor som rådgiver også for denne prosessen. ADVnor har ledet oss trygt gjennom alle fasene i transaksjonen ved salg av av e-vita til det børsnoterte selskapet Acando.
Ole Petter Remman - e-vita AS

Mer informasjon om selskapene, www.acando.no og www.evita.no

 

  

Link til pressemelding klikk her...