Finansløsninger for næringslivet


ADVnor analyserer og optimaliserer finansieringsløsninger slik at selskapet best mulig når sine

operasjonelle og strategiske mål.

Vi opplever ofte at selskaper har suboptimale finansløsninger. Mange selskaper utnytter ikke de mulighetene de har for å optimalisere arbeidskapital og frigjøre likviditet. Det er ofte mulig å skaffe mer likviditet basert på selskapets eiendeler inklusive omløpsmidler. Ved en økonomisk og operasjonell tilnærming, kan vi bistå selskaper til å øke likviditetsgraden samt gjøre driften av virksomheten mer lønnsom.

Et viktig suksesskriteria er å ha en optimal finansieringsstruktur slik at selskapet til enhver tid er økonomisk sikret for å kunne gjennomføre sine planer. Det er "dyrt" å ha stram likviditet og sikre god likviditet til fornuftige priser er gjerne en god bedriftsøkonomisk beslutning.

  • Optimalisere arbeidskapitalen i selskapet for å sikre høyest mulig likviditetsgrad.
  • Optimal finansiering medfører at kombinasjonen mellom egenkapital og fremmedkapital er balansert i forhold til selskapets risikoprofil i dag og i fremtiden.
  • Riktig valg av finansieringsløsninger og finansieringspartner er avgjørende.
  • ADVnor sikrer din bedrift den beste finansieringsløsninger og optimaliserer denne opp mot selskapets kortsiktige og langsiktige målsetninger.

Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte for å se på hvordan vi kan optimalisere ditt selskaps finansieringsløsninger.