Frokostseminar - Sammen med Føyen Torkildsens Advokatfirma


Advokatfirmaet Føyen Torkildsen og ADVnor med Opera Software og VG inviterer til frokostseminar 6. mai 2015 - Smart verdiskaping!

Frokostseminar Onsdag 06. mai, 08:30 - 11:00
Sted: Advokatfirmat Føyen Torkildsen, C.J. Hambros Plass 2D, 0164 Oslo

Påmelding, trykk her.

SMART VERDISKAPING!

I en tid for omstilling må norske bedrifter bygge opp sin immaterielle kapital på en måte som tåler internasjonal konkurranse. I samarbeid med ADVnor inviterer Føyen Torkildsen til seminar om hvilke muligheter som finnes for å oppnå et konkurransemessig fortrinn ved bedre strukturerte prosesser og bruk av data. Mer informasjon og påmelding

Seminarprogram:

 • 08:30  Velkommen og innledning –  Advokat Erlend Balsvik
 • 08:40  Perspektiver fra Opera Software Product Counsel – Haakon Flage Bratsberg
  • Opera Software har utviklet verdensledende programvare for mobilt internett, og har på veien håndtert ulike utfordringer knyttet til rettighetsbeskyttelse og bruk av informasjon.
 • 09:00  Big Data, kommersialisering og eierskap til informasjon – Advokat Eva Jarbekk
  • Mengden av digital informasjon øker og nye utnyttelsesmåter skaper nye markeder og nye markedsaktører – analyse av Big Data blir viktig for å beholde konkurranseevnen – hvordan få dette til i et regelverk som er skrevet før Internett tok av?
 • 09:20  Hvordan kan immaterielle verdier øke selskapsverdien – Partner i ADVnor Tor Malmo
  • Immaterielle verdier er i de fleste virksomheter langt viktigere enn bedriftenes fysiske verdier. Det vil bli satt fokus på human-, struktur- og relasjonskapital og hvordan din bedrift kan øke selskapets verdi gjennom en metodisk og strukturert tilnærming.
 • 10:00   Benstrekk
 • 10:10  Arbeidsrettslige virkemidler – Advokat Preben H. Mo
  • Bedre prosesser krever styring av medarbeideres adferd. Å sikre at humankapital blir strukturkapital er det mulig å gjøre noe med fra et arbeidsrettslig ståsted.
 • 10:30   Informasjon og innovasjon –  Direktør produkt og forretningsutvikling VG – Marius Olsen
  • Om hvordan VG bruker data til å skape bedre redaksjonelle tjenester og kommersielle muligheter.
 • 10:50  Oppsummering Advokat Arve Føyen

Meld deg på her

VELKOMMEN!