Strategisk gjennombrudd for Salsnes Filter AS


Salsnes Filter AS vant betydelig kontrakt i Mexico


Salsnes Filter AS signerte fredag kontrakt for levering av Salsnes FilterTM patenterte system for rensing av avløpsvann til ett stort renseanlegg i Guadalajara i Mexico. Anlegget skal behandle opp til 15 300 liter avløpsvann i sekundet, som er 30-50 ganger større sammenlignet med de største anleggene Salsnes Filter har levert i Norge. Anlegget skal leveres i oktober 2011.

Salsnes Filter har hatt som mål å få anerkjent Salsnes Filter-teknologien på verdensbasis, som ett alternativ til konvensjonell forbehandling til biologiske renseanlegg. Selskapet har i flere år levert teknologien til små renseanlegg verden rundt, men har jobbet målrettet og hardt for å dokumentere teknologiens potensiale i mellomstore og store renseanlegg. For å nå frem med ett slikt budskap må mange ledd overbevises – alt fra sluttkunde til de store og betydningsfulle konsulent- og entreprenørselskapene i bransjen.

”Jubelen sto selvfølgelig i taket når signaturen på denne kontrakten var et faktum. Vi har jobbet aktivt med dette prosjektet siden september i 2010, men gjorde vårt første innspill allerede sommeren 2009. I fjor høst ble det opprettet en egen prosjektgruppe som har jobbet med design, tegninger, teknisk underlag og fulgt opp kunde på alle måter”. Det er lagt ned en fantastisk innsats fra prosjektgruppa, sier Ivar Solvi, adm.dir i Salsnes Filter AS.

Det konkrete anlegget i Guadalajara skal betjene avløpsvannet fra mer enn 5 millioner mennesker. Det er et av verdens største renseanlegg under utbygging og er finansiert av sentrale og lokale Mexicanske myndigheter.

Anlegget er topp moderne og fremtidsrettet, hvor både avfall og avløpsvann fra renseanlegget utnyttes til energiproduksjon gjennom biogass og vannkraft

Kontrakten for Salsnes Filter AS innebærer design, prosjektering av forbehandlingen til det biologiske rensetrinnet, samt produksjon og levering av Salsnes Filter av typen SFK Module, inkludert tilknyttet utstyr og automasjon.

Salsnes Filter AS har sett at dette markedet ville åpne seg og har de siste par årene forberedt seg for dette. Produksjonslokalene er utbygd og oppgradert, nye produksjonsmetoder er tatt i bruk og hele produksjonen er restrukturert, samtidig som det er inngått strategisk produksjonssamarbeid, blant annet med Lyng Protech AS i Leksvika, for å sikre kapasitet og fleksibilitet i produksjon.

”Nå står gjennomføring av prosjektet for tur. Vi er klar over det ansvar vi har tatt på oss og ser frem til å vise at vi kan og tør. Det er vel nettopp det som har gjort at vi har lyktes så langt; å våge og tro at vi også kan hevde oss blant de store. Det føles godt å kunne gi denne tilbakemeldingen til alle som har trodd på oss i mange år. Det være seg styret, aksjonærer, Innovasjon Norge og våre kunder som vi har spilt på lag med i alle år, for å utvikle marked, produkt og teknologi videre.

Denne kontrakten er en viktig milepæl for selskapet, men vi er ikke i mål. Dette er vinduet som åpnes for å få tilgang til markedet med de store renseanleggene globalt. Selskapet bygger nå opp for å møte den interessen som vi vet dette skaper i markedet, og for å fronte dette globalt”, sier Solvi.

Som resultat av kontrakten føler selskapet seg trygge på å passere 100 mill. kr. i omsetning med god margin inneværende år.

Kontaktperson:

Ivar Solvi
Adm. Dir
Salsnes Filter AS