ADVnor verdier

Om oss


ADVnor akselererer verdier i private selskaper gjennom en strukturert, planlagt og effektiv prosess.


Vi måler vår suksess på selskapets verdiøkning.

Vårt utgangspunkt og fokus er verdiskaping gjennom bruk av våre verktøy og vår faglige kompetanse for å lede organisasjoner gjennom strategi-, effektiviserings-, innovasjons- og omstillingsprosesser og derigjennom oppfylle selskapets mål og visjon.

Vår kompetanse og nettverk av ressurser gjør oss i stand til å legge operasjonell og finansiell strategi, fylle nøkkelroller, trene organisasjonen, spisse markedsbudskapet, forbedre salg og salgsprosesser, leveranser og produktutviklings-prosesser, for å møte de milepæler som skal til for å oppfylle selskapets mål og visjon.

Våre Verdier
DIREKTE - MÅLRETTET - TYDELIG